GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51107
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Beitveitneset
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten har vifteform. Massane er vesentleg morene. Avsetninga er delt av ein bekk som kan ha vaska delar av materialet noko. To massetak. Snitta viser usorterte massar.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse