GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51111
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sandvik
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Fire avskilde avsetningar som ser ut til å vere ein kombinasjon av morene og elveviftemateriale. Morenen verkar noko vaska. Det er teke ut ein del massar to stader i avsetninga mellom Storelva og Sandvikelva. Nedst ved riksvegen er massane tydeleg sorterte. Noko finstoff. Snittet i øvre del viser grovare og mindre sorterte massar.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse