GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51115
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Berstad
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei mindre terrasse med toppflate 29,5 m o.h. med et massetak i vestenden. Snittet viser sorterte massar. Sand og grus er dominerande med ein del stein. Inntrykk av noko finstoff. Eigar av 66/1 har fått klarsignal til masseuttak. Ventar på interesserte brukarar. Det er utteke støypesand i generasjonar frå sjøbotnen nedanfor. Snitthøyde i massetaket er 4-5 m.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse