GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51117
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjødepollen
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Arealavgrensing og ikkje volumoverslag. Relativ store konfliktar ved evt. masseuttak. Usikkert med omsyn på kvalitet til massane. Nærast fjorden ser det ut til å vere ein del vaska strandmateriale. Elles er det truleg morene. Det fins eit tjukt myrlag over store delar av førekomsten. Det er teke ein prøve som viser noko vaska morenemateriale. 2007: Lite volum og potensielle konfliktar gjer førekomsten lite aktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse