GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51119
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skorge
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Strandvaska og terrassert morenemateriale. Ikje snitt så det er vanskeleg å avgjere kor mykje av materialet som er sortert. Truleg fyllmasseressurs. Bygging gjer imidlertid uttak mindre aktuelt.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse