GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51127
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kleiva
(Sist oppdatert 07.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område sør-øst for Håddevika. Snitt i et massetak viser at massene er litt dårlig sortert sand og grus med noe stein.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse