GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51135
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nes
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Lateralterrasse av breelvmateriale og elvevifte av breelvmateriale. Materialet er sortert sand, grus og stein. Godt oppdyrka så truleg lite aktuelt for uttak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse