GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51137
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skaugset
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelv/elveterrasse med terrasseflate 65 m o.h. Ei lita vegskjæring viser sortert sand og grus med ein del stein. Ikkje mektig. Konflikt med jordbruksinteresser. Lite aktuell sand/grusressurs. Ein prøve av materialet viser at sand dominerer.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse