GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51139
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Norsmona
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Nor-avsetninga er tolka som ein sandur. I den austlege delen er det tydeleg spor av iskontakt med moreneprega materiale over meir sortert sand og grus. Avsetninga er bygd opp til 70 m o.h. I aust går den ned til Hornindals-vatnet samstundes som overflata vert meir uregelmessig og blokkrik. Sanduren inneheld sortert og lagdelt sand og grus under eit grovt topplag. Mot vest vert massane noko meir finkorna, og sand dominerer. Steinmaterialet har god kvalitet.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse