GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51141
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Leivdalsmona
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Leivdalsmoan er tolka som eit breelvdelta som er dekka av 5-15 m tjukk sandur. Toppflata skrår svakt frå øst mot vest. Det er fleire fossile breelvspor og dødisgroper på sanduren. Ved Vedvik er det tydelege spor etter iskontakt etter isen som låg i Hornindalsvatnet. Overflata er dekka av godt runda stein og grus med ein del blokk. Snitt i terrassen viser lagdelt sand og grus med ein del stein. Mot vest vert materialet finare. I 2007 er forekomsten vurdert som meget viktig. Forekomsten er den viktigste i Eid kommune.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse