GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51143
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørlobrekka
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetninga er vanskeleg å avgrense. Det er ei terrasse-utbygning med 4-5 m tjukt lag av godt sortert sand, grus og stein over finkorna sediment. Dette grove laget kan brukast i vegar og fyllingar, og kan vere viktig lokalt.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse