GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51145
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Haus
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er bygd opp av fire små terrasser/ vifteavsetninger. Alle er avsett av Hauselva. Ikkje snitt i nokre av avsetningane. Difor er det vanskeleg å uttale seg sikkert om massane. Det er truleg ein del sortert materiale av sand, grus og stein.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse