GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51149
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stårheim
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To terrasseavsetningar, ein på kvar side av Stårheimselva. Terrasseflatene er ca. 10 m o.h. Ikkje snitt. I følgje gravar på kyrkjegarden er det eit svært grovt topplag. Av og til har dei støytt på så stor stein at dynamitt har vore nytta for å få opp gravene. Under er det grov sand. Dette gjeld terrassen på austsida av elva. Truleg finst liknande massar på motsett side. Det kan vere finstoff i botnen.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse