GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51151
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stokkenes
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I området ligg ein del elvemateriale over marine avsetninger. Tjukkleiken på dette materialet varierer frå tynne lag til mektige terrassar alt etter kor elvane har gått under landhevingstida. Det er vanskeleg å få inntrykk av materialsamansetninga då området er oppdyrka. Sand og grus ser ut til å vere dei dominerande kornfraksjonane, men innimellom ligg ein del lag av finstoff. Ved gravplassen er det eit nedlagt massetak i sand/grusmateriale. Desse massane held fram innunder gravplassen og det ser ut til at dei mest brukande massane ligg i dette området. 2007: Dei mest interessante delane av førekomstn er bebygd.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse