GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51153
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Roti
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Over marine avsetninger ligg det erosjonsrestar av elvemateriale som er bygd opp av hovudsakleg sand med noko grus. Dette elvematerialet ligg i ulik tjukn over finmaterialet, så det er uråd å få oversikt over mengda utan nærare undersøking.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse