GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51157
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Løken
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det ser ut til å vere ein del massar nærast elva frå Revestepene og nedover mot fjorden. Ikkje snitt i denne delen av førekomsten. Massane er truleg for det meste sortert sand, grus og stein. I resten av førekomsten er lausmassedekket nokså tynt. Det er truleg finstoff i botnen. Lite aktuelt med masseuttak pga. jamt over små mengder og store konfliktar med jordbruket.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse