GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51159
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjeljane
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein del terrassar i ulike nivå. Massetak ved Gjeljane. Snittet viser sorterte massar med høgt sandinnhald. Eit mindre snitt eit stykke aust for Gjeljane viser grovare materiale. Nærare fjorden vil massane normalt vere meir finkorna, med finstoff i botnen.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse