GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51161
Stad (4649) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skårhaugnakken
(Sist oppdatert 06.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ur/skredmasser ved Skårhaugnakken. Masser er vesentlig dannet av en middelkornet migmatittgneis, med granittisk og granodiorittisk sammensetning.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse