GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51221
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breihaugen
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er truleg avsett i ein bredemd sjø mot ein isrest i Breimdalføret i avsmeltingsperioden. Det er opna grusdrift i førekomsten som hovudsakleg inneheld sand med noko grus.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse