GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51225
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Råd
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein erosjonsterrasse frå Bøavsetninga. Avsett i ein bredemd sjø i Breimdalføret. Det er ikkje funne snitt i førekomsten, som inneheld sand og grus med stort innehald av finsand og også ein del silt. 2007: Førekomsten inneheld mykje masse, men bygningar og dyrka mark gjer uttak lite sannsynleg.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse