GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51227
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Re
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin grusterrasse med toppflate 80 m o.h. I et 5 m høyt snitt i sørøstlig del av forekomsten mot elva er massene dårlig sortert (morenepreget). 2007: førekomsten er oppdyrka og nedbygd.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse