GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51231
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kandal Midtre
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvvifte avsett av Kandalelva med rotpunkt 100-105 m o.h. Det er ikkje funne snitt i avsetninga, som truleg inneheld sand og grus med grovare materiale mot rotpunktet. 2007. Kan vere aktuel for lokale uttak.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse