GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51235
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kandal
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin terrasse med toppflate ca. 80 m o.h. Den er utbygd og oppdyrka. Det er ikkje funne snitt i førekomsten. Truleg større utbreing enn det som er oppgitt her. Må nærare undersøkast.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse