GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51237
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassendemona
(Sist oppdatert 25.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Israndavsetning med toppflate ca. 75 m o.h. Materialet er lagdelt og sortert og laga fell mot vest. Førekomsten demmer opp Breimsvatnet og dette avgrensar uttaket. Grunnvassnivået skrår jamt frå Breimsvatnet ut mot den store myra vest for massetaket. 2007: Store deler av førekosmten er teke ut, men det er framleis mogleg å ta ut massar. Betongstasjon og asfaltverk på førekomsten. Førekomsten blir vurdert som regionalt viktig. Eide sandtak leverar sandt til betongstasjon, som vert dreve av Veidekk.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse