GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51239
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ryssdal
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein del av eit større isranddelta avsett i Gloppenfjorden då havet stod ca. 75 m over noverande havnivå. Overflatedyrka og difor ikkje nærare granska.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse