GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51241
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Søreide
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved Søreide, sør for Storelva, er det avsett breelv-materiale opp til ca. 50 m o.h. Materialet er delvis avsett av Jardøla. Ein stor del av avsetninga er dekt av skuleområde og bustader. Truleg ein del finsand og silt i avsetninga, slik at den har liten verdi for høgverdig bruk som t.d. betong.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse