GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51243
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Mona
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin terrasse med toppflate ca. 75 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten, som truleg inneheld sand med noko grus i overflata. Landskapet vitnar om at det kan vere ein del finsand og silt i avsetninga. Mmå nærare undersøkast for å finne ut om det er brukande materiale for drift. 2007: Bygningar gjer at uttak er lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse