GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51245
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holvik
(Sist oppdatert 06.sep.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin terrasse med toppflate ca. 60 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten, men blotningar i skråninga mot riksvegen syner sortert stein, grus og sand. Snitthøyden her er ca. 15 m ved Holvikelva. 2007: Bygningar og oppdyrking gjer førekomsten lite aktuell for uttak.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse