GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51249
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjerdal
(Sist oppdatert 03.aug.1992)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen består av morenemateriale med innslag av breelv/elvemateriale. Ikke befart i 2007.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse