GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51253
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rygg
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei randmorene som kan innehalde sand/grus, men finstoffinnhaldet kan vere høgt. Randmorenen representerer breen si utbreiing i ratid (Yngre Dryas) i Nordfjord, og har soleis vitskapleg interesse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse