GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51255
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ravnestad
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stort delta/terrasse som truleg inneheld hovudsakleg sand, men finstoffinnhaldet kan vere høgt. Et massetak er åpnet i forekomsten i -92.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse