GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51257
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hestenes
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvvifte avsett av elva frå Hestedalen. Rotpunktet på vifta ligg ca. 75 m o.h. Størsteparten av massane ligg aust for elva. Eit snitt ved vegen syner sortert sand, grus og godt runda stein. Kan vere viktg for lokale uttak.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse