GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51259
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassbrekka
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Randmorene avsett av ein bre i dalen mot sør i Yngre Dryas (ratid). På toppen, på den vestre delen av avsetningen er det anlagt en slamlagune. I det lille massetaket, i den vestre delen av ryggen, er massene sorterte. I den østre delen viser flere snitt, som ligger på innsiden av ryggen, mot vannet, at massene består av morenemateriale. Deler av ryggen kan imidlertid inneholde sorterte masser.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse