GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51261
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Straume
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bogeforma randavsetning som er dekka av store blokker (2-3 kbm) for det meste av konglomerat. På vestsida av avsetninga er det ein del marine finsediment i overflata. Ikkje gode snitt, men på dei høgste partia er det sortert sand, grus og stein der steinen er avrunda. Truleg meir usorterte massar under. Området med sentrumsbusetnaden er ikkje teke med i volumutrekningane. 2008: Busetnad gjer uttak lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse