GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51265
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øyremo
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med toppflate ca. 50 m o.h. Det er ikkje funne snitt i førekomsten, og det er ikkje veg fram til avsetninga. Nord for førekomsten er det mindre breelvterrassar som truleg inneheld sand og grus.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse