GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51267
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Meronene
(Sist oppdatert 09.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Truleg ein rest etter ei større israndavsetning som har vore samanhengande over Ommedalsvatnet. Avsetninga er lagdelt og sortert, og laga fell mot nord. Toppflata er ca. 50 m o.h. Vegvesenet har teke ut store mengder masse.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse