GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51269
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hope
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvvifte avsett av Skårdalselva. Det er ikkje funne snitt i avsetninga, som er oppdyrka. Sortert og avrunda materiale. Konglomerat og sandstein er dominerande bergartar. Stort innhald av sand, 60-70%.


Faktaarket ble generert 28.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse