GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51273
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ommedal
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To breelvterrassar på begge sider av Ommedalselva med toppflate ca. 80 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i førekomsten. Materialet er lagdelt og sortert sand, grus og stein. I eit nedlagt massetak på vestsida av elva har det vore teke ut massar som er blitt nytta til støypesand. Bonden er i dag ikkje interessert i vidare drift. Ikkje fjell i dagen i avsetninga.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse