GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51277
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Breistølen
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveslette. Ei grop ved vegen syner grus og sand. Fjellet stikk opp ymse stader på førekomsten, noko som tyder på mindre mengder. Liten mektighet over grunnvannsspeilet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse