GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51279
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Våtedalen
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Når Våtedøla om vinteren og våren er lita, blir det teke ut massar frå elveløpet. Massane blir fornya ved elvetransport og erosjon i skredvifter og sand/grusavsetningar, lenger oppe i vassdraget. Humusinnhaldet er truleg høgare enn i breelvavsetningar. Ein reknar med å kunne ta ut ca. 100 m3 pr. år, det vil seie tilført fornya masse. I begge dalsidene ligger det skred/urmasser som kan være en ressurs.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse