STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 51283
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eikenes
(Sist oppdatert 03.aug.1992)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er tippmasser fra veitunnelen. Massene består av forskjellige typer gneiser, men er for det meste tette og finkornige. Tippen ligger fra tunnelåpningen, og helt ned til sjøen. På toppen av den øverste delen, er det anlagt rasteplass. Litt nedenfor denne er det tatt ut igjen noe masser fra tippen.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse