GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51285
Gloppen (4650) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Demmar
(Sist oppdatert 10.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Bare registrert massetak i grusig morene. Store mengder kan fortsatt tas ut i forekomsten.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse