GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51293
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Guddal
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin breelvterrasse med toppflate 75-77 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i avsetninga, som truleg inneheld sand og grus. Snitt i terrassane sør for elva viser finstoff under eit grovt topplag. Det er ikkje usannsynleg at det er ein liknande oppbygning av denne terrassen. Området er bebygd, men noko masse kan takast ut til lokalt bruk.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse