GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51295
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Folven
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasse med toppflate ca. 75 m o.h. Det er ikkje funne gode snitt i avsetninga. Inneheld sand og grus i overflata, men under 1-2 m med grovt materiale, er det mest sannsynleg finsand og silt. Lite brukande sand-/grus-førekomst.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse