GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51297
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ytstegjerdane
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin breelvterrasse med toppflate 70-75 m o.h. Det er få gode snitt, men eit snitt i avsetninga syner sand/finsand og grus. Materialet ser ut til å innehalde ein del humus, men dette treng ikkje vere representativt for resten av førekomsten. Materialet i terrassane er truleg noko vekslande og inneheld truleg parti med finsand og silt. Ved befaring i 2007 er de etablert ein motorsportbane på førekomsten.

Bilder
1. Motorsportbane i førekosmten


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse