GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51303
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Leirane
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein langstrakt terrasserest med toppflate 70-75 m o.h. Eit snitt i eit nedlagt massetak ved Betel syner at avsetninga inneheld nedrasa massar av grus og sand. Det er ikkje observert blokk eller stein i snittet.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse