GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51305
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vollsnes
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Marin breelvterrasse med toppflate ca. 75 m o.h. Snittet i massetaket syner lagdelte og sorterte massar. Avsetninga inneheld hovudsakleg sand og grus med stort innhald av stein og blokk, mindre enn 1 m i diameter. Avsetninga er dekt med eit 3-4 m mektig finsandlag.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse