GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51307
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hjellevonga
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ein marin breelvterrasse/isranddelta. Truleg bygd opp framfor ein bre i Hjelledalen då breen hadde ein stillstands/framrykkfase i avsmeltingsperioden. Avsetninga inneheld truleg massar av ulike kornstorleikar, men eit snitt ved Hjelle hotell syner hovudsakleg sand og grus. Det går årvisse snøskred ned på delar av førekomsten. Førekomsten er nedbygd, og lite aktuell for store uttak.

Bilder
1. Hjelleforekomsten sett mot Ø
2. Forekomsten sett mot V
3. Forekomsten sett mot V
4. Forekomsten sett fra Oppstryn


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse