GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51309
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Glomnes
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Førekomsten er ei breelvavsett vifte med rotpunkt omlag 75 m o.h. Overflata skrår ut mot Oppstrynsvatnet. Det er få gode snitt, men ei rasskråning ved elva syner sortert sand/grus, stein og blokk < 0,5 m i diameter. 2007: HYttebygging kan gjere uttak vanskeleg.

Bilder
1. Sett fra sør


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse