GRUSDATABASEN

Forekomstområde 51315
Stryn (4651) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kviene
(Sist oppdatert 04.jul.2007)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elvevifte avsett av Bulega. Eit nedlagt massetak ved riksvegen syner at avsetninga inneheld sortert sand, grus, stein og blokk med diameter mindre enn 1 m. Berre den mektigaste og austre delen av avsetninga er teke med i volumutrekninga.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse